Začínáme se SEO optimalizací – On-page faktory

Při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače je důležité myslet na několik SEO faktorů, které rozhodují, jak se zvolená webová stránka zobrazuje ve výsledcích vyhledávání (tzv. SERP). Už pominuly doby, kdy stačilo mít dobrý titulek a nekonečno zpětných odkazů. Faktorů, které určují, zda se na určité klíčové slovo zobrazíte mezi prvními výsledky, je celá řada. Nyní se podíváme na první z nich, on-page faktory a dozvíte se jak postupovat při optimalizaci pro vyhledávače.

On-page faktory

On-page faktory jsou prvky stránek, které vycházejí z obsahu a vlastností stránek. Nejdůležitějším on-page faktorem každé webové prezentace je její obsah a vše, co je s ní přímo spojeno. Vylepšení a vyladění on-page faktorů může přinést jen pozitiva – od vyhledávačů získáte lepší hodnocení stránky a tím i lepší umístění vaší stránky ve výsledcích vyhledávání. Nyní se zaměříme na deset nejdůležitějších on-page faktorů a na to, jak je správně optimalizovat.

1

Titulek stránky

Na titulek stránky kladou vyhledávače velký důraz a právě proto je značka title jedna z nejdůležitějších na celé stránce. Titulek stránky je umístěn v hlavičce stránky. Titulek by měl být stručný, výstižně informovat o obsahu stránky a obsahovat několik slov či frází. Pro každou stránku by měl být jedinečný.

Příklad vložení titulku do HTML kódu stránky:

<title> Titulek stránky </title>
2

Meta description

Meta description slouží ke stručnému popisku stránky, který by měl obsahovat krátkou informaci o obsahu stránky. Může v něm být použita celá věta nebo krátký odstavec. Vhodným použitím klíčových slov v meta description může web získat kladné body pro vyhledávače. Každá stránka webu by měla mít svůj vlastní a jedinečný popisek.
Příklad zápisu meta tagu description do HTML kódu stránky

<meta name="description" content="Popisek stránky">
3

Struktura URL

Lidé, ale i vyhledávače mají raději jednoduché URL adresy. Ta by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. V URL se vždy snažte používat slova relevantní obsahu stránky a struktuře webu. Jednotlivá slova oddělujte pomlčkou nebo tečkou.

  • Vhodná URL adresa:
    www.vporadku.cz/sluzby
  • Nevhodná URL adresa:
    www.vporadku.cz/clanek.php?&id=6519823&lang=cs....
4

Kvalitní a originální obsah stránky

Každá webová stránka by měla mít svůj vlastní, srozumitelný a kvalitní obsah, který bude relevantní jejímu zájmu. Obsah by se měl pravidelně aktualizovat a stále s rozumem přidávat nový. Obsah je totiž to nejdůležitější, co uživatel na webové stránce najde. To samé platí i pro robota, který rozhoduje o umístění stránek ve výsledcích vyhledávání – robot z obsahu získá cenné informace a může vás umístit na předních příčkách ve vyhledávání. Klíčová slova by měla být v obsahu obsažena ve vhodném poměru (cca 3 klíčová slova na 1 NS stránky).
Více o vítězné obsahové strategii

5

Nadpisy, zvýrazněný text

Ke strukturování obsahu webové stránky slouží nadpisy, které jsou obvykle větší než ostatní text stránky. Nadpisy se zapisují do tagů <h1> až <h6> a měly by se řadit hierarchicky, protože se podle velikosti nadpisu zvyšuje či snižuje jeho důležitost. Špatně zvoleným pořadím nadpisů můžete dovést stránku ke zpomalení vyhledávacího robota a horší indexaci stránky. Tag <h1> se používá pro hlavní nadpis na stránce a stránka by měla takový nadpis obsahovat pouze jednou.

Příklad zápisu nejvyšší úrovně:

<h1>Nadpis stránky</h1>

Zvýrazněný text se využívá ke zdůraznění klíčového slova na dané stránce. Zapisuje se do jednoduchých tagů <strong> nebo <b>.  Doporučejeme na každé stránce webu mít zvýrazněné minimálně jedno klíčové slovo.

Příklad zápisu zvýrazněného textu:

<strong>Zvýrazněný text</strong>
<b>Zvýrazněný text</b>
6

Popisky obrázků

Obrázky jsou běžnou součástí každých webových stránek. Vyhledávač není sám o sobě schopný rozpoznat co je na daném obrázku a nabídnout uživateli relativní odpověď na jeho vyhledávací dotaz. Na druhou stranu dokáže vyhledávač pracovat s alternativním popisem obrázku, tzv. atribut alt. Atribut alt zobrazí alternativní text, který odpovídá obsahu obrázku. Vyhledávací robot dokáže přečíst atribut alt a zobrazit uživateli správnou odpověď. Zda máte u svých obrázku vyplněný atribut alt lze zjistit jednoduše - stačí na chvíli zastavit myší na obrázku – jakmile se zobrazí text, máte atribut alt vyplněný.

Příklad použití atributu "alt" u obrázků:

<img src="obrazek.png" alt="Popis obrázku" >
7

Navigace stránek

Navigace stránek je klasické menu, které obsahuje každý web. Menu pomáhá k lepší orientaci jak návštěvníků, tak robotů. Kromě klasických vertikálních či horizontálních menu se vyplatí použít i drobečkovou navigaci. Znovu usnadníte orientaci návštěvníkům i robotům. Vždy doporučujeme vytvořit na webu soubor sitemap, který pomáhá internetovým vyhledávačům vyznat se na webové stránce.

8

Klíčová slova

Před každou SEO optimalizací pro vyhledávače je důležité připravit si výběr klíčových slov. Klíčová slova jsou ty nejvýznamnější slova a fráze, která vyjadřují obsah webové stránky, tak předmět dotazu člověka, který používá vyhledávač a hledá na něm informace. Hodnota textů z pohledu vyhledávače je určena právě klíčovými slovy, jejich rozmístěním v titulku a hlavním nadpisu a hustotou klíčových slov k ostatnímu obsahu.

9

Odkazy

Odkazy jsou nedílnou součástí každé webové prezentace. Všechny odkazy by měly obsahovat výstižný text týkající se odkazu, tzv. anchor text. Správně zvolený text odkazu napoví robotovi něco o stránce, na kterou odkazuje. Text odkazu by měl být ideálně kratší, ale přitom dostatečně výstižný. Odkazy by měly odkazovat především na hlavní stránku webu, ale i na ostatní stránky. Odkazy lze rozdělit do tří podskupin:

  • Interní odkazy vedou ze stránky na další stránku v rámci svého webu
  • Externí odkazy odkazují z našeho webu na jiné weby
  • Zpětné odkazy odkazují z cizího webu na náš.

Příklad zápisu odkazu:.

<a href="http://www.nazevfirmy.cz/nazev-stranky"> Název stránky </a>
10

Kvalita kódu

Kvalitní kód rozhoduje o struktuře webu, její validitě, absenci neplatných odkazů a o celkové přístupnosti webu. Poměr textového obsahu vůči HTML kódu by měl být nad hodnotou alespoň 15%.

Shrnutí on-page faktorů

V tomto článků jste se dozvěděli o deseti nejdůležitějších on-page faktorech a jak je správně optimalizovat tak, aby se vaše webová stránka zobrazovala na lepších pozicích ve vyhledávačích. Předpokládá se, že vyhledávače dnes berou při hodnocení stránky v úvahu až 200 různých faktorů, rozhodují např. i věci, které nemůžeme přímo ovlivnit – stáří stránky nebo délka existence domény. Důležité je ale se SEO optimalizací vůbec začít a co je možná ještě důležitější – začít správně. Po kvalitní úpravě všech vyjmenovaných on-page faktorů a trošku trpělivosti se kýžený výsledek bezpochyby dostaví. To však neznamená, že se hned začnete zobrazovat na předních pozicích ve vyhledávačích Google a Seznam. Co můžete ještě vylepšit? Obsah!
Čtěte o vítězné obsahovo-marketingové strategii.